helpPotřebujete poradit?
helpPotřebujete poradit? helpKontakt shopping_cartJít k pokladně shopping_cartK pokladně

Kategorie článků

Hledejte mezi články

Zpět na úvodní stránku blogu

Co jsou Vo2max a VLamax?

Co jsou Vo2max a VLamax?

Vo2max (ml/kg/min):

To je aerobní kapacita. Vo2max nebo maximální spotřeba kyslíku označuje množství kyslíku, které může někdo použít při cvičení s maximální námahou. To je obecně považováno za zlatý standard pro hodnocení kardiorespirační zdatnosti.

VLamax (mmol/s/l):

Jedná se o anaerobní kapacitu nebo maximální rychlost produkce energie glykolytickým systémem. Někdy se označuje termínem VLamax nebo maximální produkcí laktátu. Ve skutečnosti se jedná o maximální míru produkce pyruvátu a laktátu, ale protože laktát je to, co se měří, pro tento termín se používá „La“. Jasné jako facka.

Při cvičení, kde je přítomno velké množství kyslíku (aerobní), bude vaše tělo produkovat více pyruvátu a méně laktátu. Když se bude více tlačit do pedálu a do vyšších energetických zón a nad svůj laktátový práh, hladiny kyslíku v buňkách se sníží a přejde do produkce anaerobní energie, čímž vytvoříte zvýšený laktát a snížený pyruvát. Pokračujte v tvrdším tréninku a hladiny produkovaného laktátu se budou nadále zvyšovat, zatímco hladiny pyruvátu klesají. Tj. Palivová „směs“ tuku (pyruvát) na sacharidy (laktát) se mění, protože sportovec pracuje blíže svému individuálnímu prahu laktátu.

Vždy tedy vyrábíme pyruvát a laktát, ale s poklesem hladiny kyslíku v buňkách, tj. vyšším výkonem na pedály, tělo převede více pyruvátu na laktát a vaše koncentrace laktátu se zvýší. Protože nemůžeme snadno měřit pyruvát, ale dokážeme měřit laktát, máme VLa Max.

Proč záleží na výkonu?

Když na to přijde, Vo2max a VLamax jsou srovnání ve vašich aerobních a anaerobních systémech. Relativní silné stránky těchto dvou systémů určí vaše výkonnostní schopnosti.

Jako vytrvalostní sportovec má %Vo2, který můžete udržovat, přímou souvislost s tím, jak silný je váš anaerobní energetický systém. Čím silnější je váš anaerobní systém, tím více přispěje v dané intenzitě. Díky tomu dosáhnete prahu rychleji - snížíte svou výdrž.

Upřesním, tady je příklad...

Příklad - Přemýšlejte o dvou cyklistech se stejnou aerobní kapacitou; Řekněme 55 ml / kg / min a stejné schopnosti tvorby laktátu. Pepa má VLa 0,7 mmol / s / l a Karel má VLa 0,2 mmol / s / l. Během cvičení Pepa zažije akumulaci laktátu v krvi rychleji než Karel kvůli vyšší VLa. Výsledkem je, že Pepa bude unavený s nižším procentem svého Vo2max než Karel. Nicméně, Pepa rozdrtí Karla ve sprintu nebo krátkém prudkém stoupání.

Takže pokud potřebujete krátkodobě produkovat hodně energie, pak je žádoucí mít vyšší VLa, ale pokud potřebujete jet dlouho a udržovat energii dlouhodobě, pak je žádoucí mít nižší VLa.

To, jak trénujete, bude mít významný dopad na to, jak se vaše energetické systémy přizpůsobují a interagují. Je zřejmé, že lze zlepšit fungování vašich systémů - proto trénujete.

Jaká je ale správná rovnováha tréninku pro optimalizaci přizpůsobení? Bez ohledu na to, na jakou událost (závod, KOM) trénujete - budete se muset spolehnout na všechny své energetické systémy.

"Navrhování cvičení k navození pouze jedné konkrétní biologické adaptace je nemožné." Většinou existuje hlavní efekt (efekt třídy) spojený s vedlejšími efekty, ať už je to žádoucí nebo ne. “

- Olbrecht, „Věda o vítězství“

FTP, VLa Max, VO2 Max.

Co to znamená pro trénink?

Podívejte se, vaše tělo používá tři různé systémy k získávání energie (ano, kombinuji 2 systémy CP, blbeček!). Všechny tři jsou vždy zapnuté, ale množství, které každý přispívá, závisí na energetické náročnosti činnosti. Každý dodává energii jinou rychlostí a jiným množstvím. Nejrychlejší systém dodává nejmenší množství energie; zatímco nejpomalejší systém produkuje nejvíce - toto je váš aerobní systém. Váš anaerobní systém je někde uprostřed.

Zase pro lepší pochopení příklad:

Pojďme to vysvětlit na zábavní pyrotechnice ​​...takže váš systém kreatin fosfátu (CP) je jako žabka produkující hodně energie, ale na velmi krátkou dobu. Další na řadě je váš anaerobní systém (VLa), který je spíš jako prskavka produkující značné množství energie, ale jen na pár minut. A konečně je to váš aerobní systém (VO2), který je jako zapalovač, produkující dostatek energie k dokončení práce, a bude pokračovat v hoření slabě a pomalu, dokud bude v nádrži palivo.

Cvičení s nízkou intenzitou vyžaduje méně energie, což nám umožňuje používat náš nejpomalejší a nejúčinnější energetický systém, s pouze malými příspěvky od ostatních dvou. Jak se mění vaše intenzita cvičení, mění se také poměr příspěvků každého energetického systému. Větší intenzita znamená více energie za kratší dobu. Jak se váš anaerobní systém objeví, váš aerobní systém začne přispívat méně.

Dominantní systém nebo systémy, které jsou „stresované“, zažijí adaptaci tréninku k závodu. Jakýkoli systém, který není potřeba, nebude „trénován“ a dojde k poklesu funkční kapacity.

Jak trénujete, mění se množství, které se každý systém přizpůsobí. Zdůrazněním vytrvalostního tréninku zvýšíte regulaci aerobních příspěvků a dolů regulaci anaerobních příspěvků - a naopak. Zaměření na rychlost a intenzitu se zlepší anaerobní fungování, ale omezí se váš aerobní systém.

Chcete-li najít správnou rovnováhu, musíte strategicky změnit své tréninky. Určete své tréninkové cíle, které vám pomohou určit typy intervalů, které je třeba při tréninku zdůraznit.

Pokud trénujete na vytrvalostní akce, velká většina vašeho tréninku by měla zdůrazňovat váš systém aerobní energie - přibližně 80% veškerého tréninku. Výsledky jsou dvojí - váš anaerobní systém zeslábne a váš aerobní systém zesílí.

Nutriční návrhy

Jako sportovec s vyšším anaerobním příspěvkem byste měli konzumovat více sacharidů před a během cvičení. Pokud se více spoléháte na sacharidy a glykolýzu, vaše hladina cukru v krvi se bude snižovat rychleji. Během soutěže vám používání sacharidového doplňku pomůže udržet hladinu cukru v krvi.

Další rada, pokud máte na den naplánováno cvičení s velmi vysokou intenzitou, ujistěte se, že jíte jídlo bohaté na sacharidy před a po cvičení. Tím zajistíte, že budete mít dostatek glukózy, abyste prošli tréninkem, a poté doplníte zásoby glykogenu.

Pravidelné stravovací návyky mohou také ovlivnit výkony během cvičení. Pokud máte stravu s vysokým obsahem tuku, vaše tělo podporuje systémy, které využívají více tuku než sacharidů. Během cvičení to znamená menší spotřebu glukózy a delší tréninky. Pokud se tedy snažíte zlepšit svou aerobní kapacitu, jíst více tuku a méně sacharidů po celý den a také dělat cvičení nalačno je způsob, jak „bio-hacknout“ systém a dosáhnout lepších výsledků za kratší dobu.

FTP, VLa Max, VO2 Max

Závěr

Správné přizpůsobení intenzity tréninku tak, aby odpovídalo vašim celkovým tréninkovým cílům, povede k celkově efektivnějšímu programu. I když existují určité výživové návrhy, naše výkonnostní schopnosti se do značné míry projeví naší volbou v tréninku. Ujistěte se, že se ucházíte o specifičnost kterou se snažíte vylepšit. A konečně, jakmile se jeden systém zvýší (zlepší), druhý se sníží (zhorší) a existuje jen několik genetických „šílenců“, kteří jsou ve všem dobří. Pokud bojujete s posunem v žebříčku nahoru, možná budete chtít upravit svůj trénink, abyste dále zlepšili své silné stránky, a změnit, na jaké události / závody chcete „vyvrcholit“ ... Nebo možná místo toho chcete zlepšit své slabé stránky.

Související články

Mohly by vás zajímat ještě tyto články ze stejné kategorie.